Planning


In eerste instantie moest de concept RES voor 1 juni a.s. worden ingediend, met hierin het bod van de Achterhoek aan wat wij aan TWh kunnen bijdragen en hoe we dat willen gaan doen. Vanwege de coronacrisis is de deadline voor het aanleveren van de concept RES verruimd naar 1 oktober 2020.  Dit besluit tot verruiming van de planning biedt de regio’s de mogelijkheid om door te gaan op de eigen koers, want de 30 RES’en hebben allemaal hun eigen aanpak, werkwijze en planning.

Op 1 juni 2020 moesten de regio’s echter nog wel een (eerste versie van) de concept RES indienen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (= PBL, die alle RES’sen beoordeelt) voert dan namelijk een tussentijdse kwalitatieve analyse uit waarbij ze kijken vanuit een integraal perspectief naar maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, ruimtegebruik en systeemefficiëntie. De terugkoppeling hiervan is nuttig voor het verbeteren van de RES’sen. Zowel voor het indienen van een concept RES op 1 oktober voor de regio’s die dat graag willen. Of al direct voor de RES 1.0 op 1 juli 2021 (was voorheen 1 maart 2021).

De aangepaste RES-planning is als volgt:

  • Indienen tussentijdse concept RES: 1 juni 2020
  • Indienen (bestuurlijk vastgestelde) concept-RES: 1 oktober 2020
  • Terugkoppeling analyse PBL-analyse: uiterlijk 1 februari 2021, samen met het advies van het nationaal programma RES (appreciatie) en toepassen 
  • Indienen RES 1.0: 1 juli 2021

Planning RES Achterhoek:

  • 1 juli 2020: indienen concept-RES bij NP RES 
  • september 2020 - januari 2021: participatietraject RES 1.0
  • februari 2021 - april 2021: verwerken input participatie en alalyse PBL voor oplevering RES 1.0
  • juni 2021: behandeling RES 1.0 in raden en AB
  • 1 juli 2021: indienen RES 1.0 bij NP RES

Van concept RES naar RES 1.0 en verder

Nadat alle concept RES’sen uiterlijk 1 oktober zijn ingediend, gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) alle 30 concept RES’sen naast elkaar leggen om alle biedingen door te berekenen. Daarna vindt per regio uiterlijk 1 februari 2021 een terugkoppeling plaats voor verwerking in de RES 1.0. 

De RES 1.0 moeten we op 1 juli 2021 indienen. En een RES 2.0 in 2023. Elke twee jaar vindt er een herrijking plaats, omdat de energietransitie in ontwikkeling blijft en we nieuwe inzichten krijgen en nieuwe mogelijkheden kunnen onderzoeken. 

Cookie-instellingen