Regionale Energiestrategie Achterhoek

 

"Als regio Achterhoek bepalen we samen hoe we duurzame energie via zon en wind gaan opwekken. En zo bijdragen aan onze eigen energie-ambities én aan het landelijke Klimaatakkoord. Dat is voor ons de Regionale Energiestrategie, ofwel de RES!"  

Van Klimaatakkoord naar een RES

Het klimaat verandert door de opwarming van de aarde. Dat komt door de uitstoot van het broeikasgas CO2, onder andere door het gebruik van fossiele brandstoffen. Hoe hoger de temperatuur op aarde, hoe meer we te maken krijgen met wateroverlast en droogte. Daarmee komen onze veiligheid, voedsel en drinkwater in gevaar.  

Om de uitstoot van CO2 tegen te gaan en dus verdere opwarming van de aarde te voorkomen met maximaal twee graden, zijn in 2015 in Parijs internationale klimaatafspraken gemaakt. Op basis hiervan heeft het kabinet op 28 juni 2019 het Nederlandse Klimaatakkoord gepresenteerd.

Een van doelen van dit klimaatakkoord is om in 2030 35 terawattuur (TWh)* aan grootschalige energie op te wekken via zon en wind op het vaste land. Dat levert in 2030 49% minder CO2 -uitstoot op ten opzichte van 1990. In 2050 kan Nederland zelfs zo goed als energieneutraal zijn met een vermindering van 95%.

*35 TWh = 5400 windmolens van 3 MW, 45.000 hectare zonnepanelen of een combinatie daarvan.
TWh = elektrische eenheid van elektrische energie: 1 TWh is gelijk aan 1.000.000.000.000 wattuur. 

 

Om deze landelijke opgave te realiseren, hebben de 30 regio’s de taak om elk een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen, waarin de mogelijkheden voor opwekking van duurzame elektriciteit en warmte in hun regio worden onderzocht. Dit levert eerst een concept RES op, die voor 1 oktober 2020 bij het Rijk moest worden ingediend. In 2021 volgt de RES 1.0 en in 2023 de RES 2.0.

Bekijk hier een handige animatie meer uitleg geeft over de RES (wat - waarom -wanneer). 

 

RES Achterhoek

Ook de Achterhoek is een RES-regio. De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk staan samen voor de uitdaging om te onderzoeken hoeveel de regio aan TWh bij kan dragen aan de landelijke doelstelling van 35 TWh. Dit doen ze in samenwerking met stakeholders, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander onder het motto ‘Samen d’ran’.

De samenwerkende gemeenten in de Achterhoek zien de RES ook als een kans om concrete stappen te zetten in de eigen gezamenlijk ambitie: energieneutraal in 2030. Aan deze ambitie wordt binnen de regio al jaren gewerkt.

Meer over de RES Achterhoek >>

Cookie-instellingen