Kernwaarden

Het motto ‘Samen d’ran’ is één van de vier kernwaarden die de partners van RES Achterhoek in de beginfase met elkaar hebben bepaald om invulling te geven aan de gemeenschappelijke belangen en aan onze kernboodschap: "We krijgen vroeg of laat allemaal te maken met de energietransitie. Laten we daarom samen optrekken om het zo acceptabel en efficiënt mogelijk te doen in het kader van onze gemeenschappelijke belangen. Met de RES kan de regio Achterhoek een bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord én aan onze eigen energie-ambities." Dit dragen we uit via de volgende kernwaarden:

We doen het samen: ‘samen d’ran’. 
De partners van de RES Achterhoek slaan de handen ineen en betrekken
professionele belanghebbenden/stakeholders en inwoners om samen tot een geaccepteerde en gedragen RES te komen. Saamhorigheid voert de boventoon: eensgezindheid over gemeenschappelijke belangen, onderlinge verbondenheid, rechtvaardige verdeling, respect voor verscheidenheid en ruimte voor couleur locale. Samen d’ran is ons motto! 

We gaan resultaatgericht, realistisch en zorgvuldig te werk.
Zowel de lokale, regionale als landelijke ambities zijn bekend. Daar handelen we naar. En dat doen we naar eer en geweten. We zijn zorgvuldig met feiten en cijfers en in de omgang met belanghebbenden. We geven realistische adviezen en analyses en zijn (pro)actief om concrete resultaten te behalen. Met een integrale aanpak benutten we koppelkansen met overige duurzame en maatschappelijke thema’s. 

We willen win-win situaties creëren.
Alles wat we adviseren, doen en realiseren moet voor zoveel mogelijk partijen, stakeholders
en inwoners voordelen hebben. Het mes snijdt steeds aan twee kanten, de gezamenlijke belangen staan voorop. Dat zal niet altijd lukken, want we zijn realistisch. Maar met die intentie gaan we te werk. We houden rekening met de gemeenschappelijke Achterhoekse belangen op gebied van natuur, landschap, milieu, cultuur en leefbaarheid. 

De ambitie ‘Achterhoek energieneutraal in 2030’ blijft centraal staan.
Met deze ambitie is het allemaal begonnen in de Achterhoek en die blijft leidend. Wat goed is voor de Achterhoek, is ook goed voor het landelijke Klimaatakkoord. En daarmee voor de generaties na ons om te kunnen leven in een schonere wereld. 

Lees verder  >> 

Vorige pagina >>

Direct naar: 

 

Cookie-instellingen