Kernwaarden

Het motto ‘Samen d’ran’ is één van de vier kernwaarden die de partners van RES Achterhoek in de beginfase met elkaar hebben bepaald om invulling te geven aan de gemeenschappelijke belangen en aan onze kernboodschap: iedereen krijgt vroeg of laat te maken met de energietransitie, dus laten we het samen doen om het zo efficiënt en effectief mogelijk te doen. We willen als regio Achterhoek met de RES een reële bijdrage leveren aan de landelijke opgave uit het Klimaatakkoord én aan onze eigen energie-ambities. Dit dragen we uit via de volgende kernwaarden:

We doen het samen: ‘Samen d’ran’. 
De partners van de RES Achterhoek slaan de handen ineen en betrekken
stakeholders en inwoners om samen tot een geaccepteerde en gedragen RES te komen. Saamhorigheid voert de boventoon: eensgezindheid over gemeenschappelijke belangen, onderlinge verbondenheid, rechtvaardige verdeling, respect voor verscheidenheid en ruimte voor couleur locale. Samen d’ran is ons motto! 

We gaan resultaatgericht, realistisch en zorgvuldig te werk.
Zowel de lokale, regionale als landelijke ambities zijn bekend. Daar handelen we naar. En dat doen we naar eer en geweten. We zijn zorgvuldig met feiten en cijfers en zorgvuldig in de omgang met belanghebbenden. We geven realistische adviezen en analyses en zijn (pro)actief om concrete resultaten te behalen. Met een integrale aanpak benutten we koppelkansen met overige duurzame en maatschappelijke thema’s. 

De ambitie ‘Achterhoek energieneutraal in 2030’ blijft centraal staan.
Met deze ambitie is het allemaal begonnen in de Achterhoek en die blijft ook leidend. Wat goed is voor de Achterhoek, is ook goed voor het landelijke Klimaatakkoord. En daarmee voor de generaties na ons om te kunnen leven in een schonere wereld. 

We willen win-win situaties creëren.
Alles wat we adviseren, doen en realiseren moet voor zoveel mogelijk partijen, stakeholders en inwoners voordelen hebben. Het mes snijdt steeds aan twee kanten, de gezamenlijke belangen staan voorop. Dat zal niet altijd lukken, want we zijn realistisch. Maar met die intentie gaan we te werk. We houden rekening met de gemeenschappelijke Achterhoekse belangen op gebied van natuur, landschap, milieu, cultuur en leefbaarheid. 

 

Cookie-instellingen