Concept-RES Achterhoek

Op 16 juni 2020 is het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld door de colleges van de acht regiogemeenten en het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft op 30 juni 2020 positief besloten. 

In de concept-RES staat hoeveel duurzame energieproductie de regio in 2030 met zon en wind mogelijk wil maken. De Achterhoek streeft naar de opwek van 1,35 terawattuur (TWh). Met dit voorlopige bod geeft de regio invulling aan het landelijke Klimaatakkoord. Hierin staat dat de 30 regio’s in Nederland in 2030 samen 35 TWh per jaar aan grootschalig duurzame energie moeten produceren.

Bekijk hieronder in de map 'Concept-RES Achterhoek en bijlagen' alle documenten. 

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen