Over de RES Achterhoek

De RES is een instrument en samenwerkingsverband waarmee de acht Achterhoekse gemeenten, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel samen tot een plan komen voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind en voor de warmtetransitie in.de Achterhoek. Zij zijn gezamenlijk eigenaar van de RES Achterhoek en bestuurlijk verantwoordelijk. Zij bepalen dus - met betrokkenheid van belanghebbenden - hoe, waar en hoeveel duurzame energie in de Achterhoek wordt opgewekt. Netbeheerder Liander is partner om mee te denken over het energiesysteem.

De RES is een onderdeel van het landelijke Klimaatakkoord (2019) dat invulling geeft aan het grootschalig opwekken van duurzame energie met zon en wind. In 2030 wil Nederland minimaal 35 terwattuur (TWh) aan duurzame energie opwekken. Goed om te weten: de RES gaat niet over energiebesparing, kleinschalig zon-op-dak en overige duurzame maatregelen. Meer over de RES Achterhoek >> 

De Achterhoek is één van de 30 RES-regio’s in Nederland die een bijdrage moeten leveren aan de landelijke doelstelling om in 2030 35 TWh aan duurzame energie op te wekken. De bestuurlijke verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gezamenlijke eigenaren, ofwel de partners van de RES Achterhoek.

Lees verder >> 

 

 

 

Cookie-instellingen